Grundutbildning Signs of Safety – Vuxen

17-18 april 2024

Kl 9-16 online i Zoom med Hannah Lindahl
Kostnad per deltagare: 4750 kr ex moms 

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med målgruppen vuxen – socialsekreterare eller behandlare. Utbildningen är två dagar och ger en grundläggande introduktion till förhållningssättet, de viktigaste verktygen och hur de kan tillämpas i praktiken. Vi går igenom verktyg, som kartläggning, samtalsverktyg och för nätverksarbete. Vi varvar teori, exempel, övningar och reflektion. Vi arbetar både i storgrupp och mindre grupper och du får chans att dela och höra exempel från andra kommuner. Utbildningen besvarar bland annat frågorna:

  • Vad är Signs of Safety?
  • Hur skapar vi fungerande samarbetsrelationer med individen och dennes nätverk?
  • Hur placerar vi individens röst och upplevelse i centrum för utrednings- och förändringsarbetet?
  • Hur använder vi ett lösningsfokuserat frågande förhållningssätt i praktiken i samtal med våra klienter?
  • Hur involverar vi alla viktiga personer runt individen?

Anmäla dig till utbildningen genom att fylla i namn på utbildningen, ditt eget namn, antal platser du vill ha och fakturaadress i kontaktformuläret nedan. Det går också bra att maila oss på kontakt@re-forma.se

Här finns mer information om vad som gäller vid bokningar.