Årskrönika 2023

December är en tid för tillbakablick och reflektion, och inom Signs of Safety pratar vi ofta om vikten av att leda vårt eget lärande, att använda oss av uppskattande intervju för att hitta det som vi är stolta över, det goda sociala arbetet, det som vi är nöjda över eftersom vi vet att det goda sociala arbetet riskerar att drunkna i bruset av allt som inte fungerar. Därför vill vi leda med exempel och i denna årskrönika modellera det uppskattande intervju-konceptet FEDS. Det vill säga: ”Find, Examine, Document and Share”!

(P.S om du blir nyfiken på vad som menas, spana in knowledgebank och den nya arbetsboken om Uppskattande Intervjuer som våra licensierade kollegor Manna van´t Slot och Fred Magie skrivit).

Här kommer ReFormas nyårskarameller, våra bästa minnen från det gångna året.

 

Linn van Bruggen:

 • Vad är dina topp tre minnen i rollen som Signs of Safety-utbildare och konsult från 2023?

En lika fin som svår fråga att svara på, då det under året som gott funnits så många tillfällen då jag haft förmånen att få träffa både så många olika socialarbetare, chefer och ledare. Men om jag nu ändå måste välja ut några saker så är en av de saker som värmt lite extra i hjärtat att det arbetet som gjordes inom ramen för en fördjupningsutbildning i Säkerhetsplanering i Lerum bidrog till att en pojke kunde som var placerade på institution kunde jobbas hem till sin familj igen. Även om mitt bidrag i detta var litet, och det stora jobbet gjordes av de socialarbetare som arbetade med familjen, och av familjen själva så är det nog just det där med att få bekräftelse på att det vi gör kan vara med och bidra till en positiv skillnad för de vi är till för. Under året har jag också avslutat mitt uppdrag som implementeringskonsult varit med och lett det vi kallar för Praktikintensiver (dagar där medarbetare och chefer granskar och går igenom pågående ärenden för att fördjupa sitt lärande om hur Signs of Safety används och kan användas i det dagliga arbetet). Under dessa praktikintensiver har jag som konsult fått möjlighet att få lite extra inblick i det dagliga arbetet som bedrivs och har också sett så många fina exempel på hur Signs of Safety används och vilken skillnad det kan göra.

 • När du tänker tillbaka på året, vad har du gjort som du känner dig allra mest stolt och glad över?

För mig har nog ändå årets höjdpunkt varit att vi på ReForma under året fått en ny medarbetare, Hannah Lindahl, och som från och med januari 2024 dessutom kommer att vara delägare.  Det har bidragit till att vi som företag tagit ytterligare kliv framåt, att vi jobbat ännu mer strukturerat med att utveckla vårt implementeringsstöd och inte minst att vi fått en kollega till att lära av och med.

Det jag på ett personligt plan känner mig lite extra stolt och nöjd över är att jag under året fortsatt att fördjupa mina kunskaper om hur chefer och ledning på bästa sätt kan stödja den praktik de vill se, och att jag knuffat både mig själv och de ledningsgrupper jag träffat till ha bitvis svåra och modiga konversationer om både värdegrund och synen på socialt arbete.

 • Vad ser du fram emot under 2024?

Under året som gått har jag påbörjat implementeringsarbete i flera olika kommuner och jag ser fram emot att få följa både dem på deras resa och få lära sida vid sida med dem. Jag ser också framemot att ta ytterligare kliv med de organisationer som redan kommit en bit på väg och att få stötta dem i att allt mer ta över ägandeskapet över sitt eget fortsatta lärande.

 

Katarina Rey:

 • Vad är dina topp tre minnen i rollen som Signs of Safety-utbildare och konsult från 2023?

Så många fina minnen att välja mellan från året som gått, men om jag ska välja ut några så var en höjdpunkt när jag och Nova höll en sexdagars fördjupningsutbildning i Signs of Safety med fokus på Säkerhetsplanering för familjehemsvården i Södertälje. Att få ett så skräddarsytt uppdrag ledde till att jag och Nova fick lägga mycket tid på att anpassa och utveckla vårt material att bli hjälpsamt för barn och ungdomar som är familjehemsplacerade. Även fördjupningsutbildningen med Ljungby var ett otroligt fint minne. Jag tyckte så mycket om att jobba med Guilia och Erland som storgruppsärendeägare. De drev arbetet så fint framåt och deras reflektioner och lärdomar var klockrena.

Under året har jag startat igång fyra nya implementeringsprocesser för full implementering – Karlshamn, Heby, Vingåker och Östra Göinge/Bromölla. Alla fyra processer har startat med två introduktionsdagar med chefer, arbetsledare, verksamhetsutvecklare och i vissa fall även politiker. De dagarna har gett så många starka minnen av att lära känna nya kloka socialarbetare. Något som stått ut särskilt för mig var alla de samtal och diskussioner för att skapa mål för deras sociala arbete.

Nu i december har jag avslutat samarbetet med bla Köping som jag samarbetat med under 2,5 år. Har varit en ära att få följa deras resa och när de på sista träffen beskrev hur de äger Signs of Safety och hur de kommer att jobba vidare med alla delar i implementeringen blir jag stolt och glad. En ynnest att fått ha ett så fint samarbete.

 • När du tänker tillbaka på året, vad har du gjort som du känner dig allra mest stolt och glad över?

Jag känner mig särskilt stolt över hur vi på ReForma har tagit till vara på alla lärdomar från våra implementerande kommuner och konstant förfinat och förbättrat vårt implementeringsstöd. Till exempel har vi lagt mycket fokus på Signs of safety i familjehemsvården. Jag och Linn har lagt mycket tid på att förbättra vår ledarskapsutvecklingsprogram som går från klarhet till klarhet.

På ett personligt plan är jag stolt över hur jag lett flera processer för att skapa mål och effekt- och påverkansmått som blivit bra. Något jag klurat på mycket och fortfarande behöver förfina, men jag tar med många lärdomar från året som gått i mitt fortsatta arbete.

 • Vad ser du fram emot under 2024?

Jag ser mycket fram emot att följa utvecklingen hos ”mina” implementerande kommuner. De kämpar hårt och visar mycket gott socialt arbete. Jag ser också fram emot att fortsätta vårt utvecklingsarbete av vårt implementeringsstöd inom ReForma. Till våren ska jag vara med i den första praktikintensiven för familjehemsvården, vilket jag ser fram emot jättemycket!

 

Nova Nilsdotter: 

 • Vad är dina topp tre minnen i rollen som Signs of Safety-utbildare från 2023?

Det som står ut som ett av de roligaste uppdrag jag haft under året är att jag jobbat väldigt nära några av våra implementerande kommuner med arbetsledarutvecklingsprogrammet. Det har varit så roligt att få vara vittne till de förändringar som sker i praktiken när socialarbetare, signs of safety-coacher och arbetsledare tillsammans har en plan för att aktivt leda och fördjupa sitt lärande genom ett systematiskt användande av uppskattande intervjuer och ärendehandledningen i grupp. Några höjdpunkter är tillexempel dessa citat från deltagare om vad som har hänt till följd av arbetet med arbetsledarutvecklingsprogrammet:

”Att jag ser att de pratar mer i barnsamtal med hjälp av tre hus. De pratar också om barnen på ett lite annat sätt och nätverket kommer in mer i arbetet. I min grupp är vi mer nyfikna och uppskattande mot varandra och våra familjehem. Jag tycker att vi pratar mer nätverk och ser dem på ett annat sätt. Det gjorde vi också med familjehemmen – att vi pratar mer om deras egna nätverk och vilka de kan få avlastning från så att vi inte behöver ta in ytterligare personer utifrån. Jag tror att familjehemmen känner sig mer lyssnade på. Vi är tydliga och de känner sig uppskattade. Vad jag bidrar med, är att jag försöker driva det att hålla oss till strukturen i ärendehandledning som coach även om det fortfarande inte är lätt.”

”Jag tror att om man skulle fråga de vi jobbar mot skulle de säga att de är mer delaktiga och känner sig mer lyssnade på. Att det blir mindre bestämmande, mindre myndighetsutövning i det vilket sänker garden.”

”Det jag ser i vår arbetsgrupp är att man använder kartläggningen på ett annat sätt, mer grundläggande än bara den övergripande versionen. Man gör den inte bara på 20 minuter utan tar sig tid att göra den. Vi börjar få flyt på våra ärendehandledningar och jag ser att fler väljer att lyfta sina ärenden. Innan var det lite – nej jag tror inte det här passar här, men nu är det fler som tänker att det kan vara till nytta. Vi blandar in nätverket mer på ett sätt som är naturligt nu. Jag tror att familjerna kan känna att vi är mer förberedda, att fler förbereder sina möten vilket man inte gjort tidigare. Att de får prata mer om det som fungerar än det som inte fungerar vilket de uppskattar.”

En annan höjdpunkt från året är såklart att vi arrangerade tvådagarsworkshopen i ”Signs of Belonging and Success” med Andrew Turnell och Pene Turnell i Stockholm och äntligen fick möjlighet att träffas! Det var så många Signs of Safety-entusiaster ifrån olika delar av Sverige inom familjehemsvården dom deltog under de två härliga och soliga Septemberdagarna med så mycket kraft och engagemang.

Det har också varit kul att hålla i den öppna endags fortsättningsutbildningen i Signs of Safety, utifrån alla lärdomar vi gjort utifrån de implementeringsarbeten som sker runt om i Sverige. Jag längtar redan till nästa tillfälle!

 • När du tänker tillbaka på året, vad har du gjort som du känner dig allra mest stolt och glad över?

Jag måste nog säga att jag är mest stolt över videon som jag och Manna van´t Slot spelade in för Knowledgebank om workflow/arbetsflöde och hur lärandemetoderna hänger ihop med hur vi leder och landar Signs of Safety tillsammans med våra familjer i praktiken. Det har varit en process som tagit nästan över ett år där vi pratat om våra idéer och teckningar för att illustrera logiken och budskapet vi ville förmedla. Eftersom jag är rösten i videon har det också varit plågsamt att lyssna på sig själv och ta om och ta om och ta om tagningar… men i efterhand var allt värt det!

 • Vad ser du fram emot under 2024?

Jag ser fram emot många saker eftersom jag har ynnesten att fortsätta följa flera kommuners implementeringsresa med fokus på utbildning, praktikintensiver och att leda lärande. Men om jag ska välja ut något område är det nog att fördjupa och förstärka arbetet med Familjehemsvården i Sverige och att ännu mer applicera principerna inom Signs of Success och Belonging.

 

Hannah Lindahl:

 • Vad är dina topp tre minnen i rollen som Signs of Safety-utbildare från 2023?

Det måste ju ändå vara när jag stod i Ljungby och skulle hålla min första grundutbildning sen jag började på ReForma, supernervös innan och sedan så stolt, inspirerad och glad att få vara med från början i en grannkommun.

När jag var i Växjö och träffade familjerätten och vi workshopade om hur vi kan använda Signs of Safetys förhållningssätt och verktyg i familjerättens möten med barn

Och nu senast när jag var i Lerum på deras praktikintensiv och vara med ute på socialkontoret och följa deras vardag lite mer och se alla fina tecken på de arbetar med Signs of Safety och inser att wow, den här resan får jag vara med på!

 • När du tänker tillbaka på året, vad har du gjort som du känner dig allra mest stolt och glad över?

Jag är så stolt och glad över att jag vågat kasta mig ut i det okända, läskiga, otroligt spännande och utvecklande med att bli utbildare på heltid. Det är en överväldigande känsla och en sådan ära att få träffa så många människor som brinner för de mest utsatta i vårt samhälle och att få vara med och utveckla det arbetet.

 • Vad ser du fram emot under 2024?

Att få fortsätta att följa kommunernas resa som har påbörjats under 2023, att få finnas vid deras sida och gå tillsammans mot målet, några viktiga steg på vägen! Jag vet att jag har fler praktikintensiver inplanerade och det ser jag extra mycket fram emot!