Chefsutbildning i implementering och ledarskap

15-16 oktober 2024

Kl 9-16 online i Zoom med Katarina Rey
Kostnad per deltagare: 4950 kr ex moms

Det här är en fördjupningsutbildning för chefer och arbetsledare med fokus på implementering och Signs of Safetys ledarskap. För att de socialarbetare som dagligen träffar barn, föräldrar och deras nätverks ska lyckas i sin ambition att genom ett bra samarbete och lösningsfokuserat förhållningssätt skapa varaktiga förändringar för de mest utsatta barnen behövs mer än bara grundutbildning i Signs of Safety. Det krävs ett ledarskap och en organisation som tillhandahåller möjligheter till eget lärande, tillräckligt stöd och som har förmåga att hantera risker och oro. Ur kursens innehåll:

  • Vad krävs för en lyckad implementering av Signs of Safety?
  • Grunderna i Signs of Safetys ledarskap
  • Hur skapar vi en arbetsmiljö som främjar lärande och utveckling?
  • Hur skapar vi trygga organisationer?
  • Struktur för ärendegenomgångar

Anmäl dig till utbildningen genom att fylla i namn på utbildningen, ditt eget namn, antal platser du vill ha och fakturaadress i kontaktformuläret nedan. Det går också bra att maila oss på kontakt@re-forma.se

Här finns mer information om vad som gäller vid bokningar.