Signs of Safety

Signs of Safety används av organisationer runt om i världen som arbetar med barn och ungdomar där det finns oro för att de far illa.

Signs of Safety är framför allt ett förhållningssätt med rötter i lösningsfokus, nätverksarbete och kunskapen om att samarbetsrelationen är avgörande för utfallet.

Modellen utvecklades under 1990-talet i Perth, Australien av Andrew Turnell och Steve Edwards genom systematiska uppskattande intervjuer med socialarbetare. Frågorna ställdes för att ta reda på vad socialarbetare gör i arbetet med familjer när det leder till positiva förändringar för barn. Modellen som utvecklats har en rad verktyg som är framtagna för att användas tillsammans med barn, ungdomar, deras familjer och nätverk. Målet är alltid att de viktiga vuxna som finns runt barnet och även barn och ungdomar själva ska ges möjlighet att tänka sig igenom sin situation. Utgångspunkten är att det är deras lösningar för att skapa trygghet och säkerhet som står i centrum för de professionellas beslut.

Andrew Turnell var den som fortsatte att driva Signs of Safety och modellen har sedan dess utvecklats och förfinats, alltid tillsammans med socialarbetare från olika länder runt om i världen.

Vill du läsa mer om Signs of Safety? På www.signsofsafety.net finns mer information. På Signs of Safety Kunskapsbank finns bland annat en detaljerad presentation av Signs of Safety på svenska.

Elia

Signs of Safety ägs idag av den medlemsstyrda organisationen Elia. ReFormas ägare är alla tre medlemmar i Elia. Här kan du läsa mer om Elia och de implementeringsarbete som bedrivs runt om i världen.

Utbildare och konsulter, Elia Gathering i Perth, Australien, februari 2019.
Bilden ägs av Elia och finns på Signs of Safetys Kunskapsbank