Om oss

Linn van Bruggen

Linn van Bruggen är socionom och licensierad utbildare och konsult i Signs of Safety sedan 2015. Linn arbetar främst med chefer inom socialtjänsten för att tillsammans med dem skapa hållbara implementeringar av Signs of Safety. Linn har mer än 20 års erfarenhet av socialt arbete.

linn.vanbruggen@re-forma.se
Tfn 072-210 03 12

Nova Nilsdotter

Nova Nilsdotter är socionom och licensierad utbildare i Signs of Safety sedan 2019. Nova handleder och utbildar socialarbetare för att tillsammans med dem fördjupa deras arbete med Signs of Safety som en del av den större implementeringen. Nova har gedigen praktisk erfarenhet av utredningsarbete inom socialtjänsten med målgruppen barn och unga sedan år 2012 och av säkerhetsplaneringsarbete i familjer där socialtjänstens oro är hög.

nova.nilsdotter@re-forma.se
Tfn 072-210 04 28

Katarina Rey

Katarina Rey är socionom och licensierad utbildare och konsult i Signs of Safety sedan 2017. Katarina leder implementeringsarbete och handleder och utbildar arbetsledare och socialarbetare. Katarina har arbetat med socialt arbete och social barnavård sedan 2005.

katarina.rey@re-forma.se
Tfn 072-210 07 10

Hannah Lindahl

Hannah Lindahl är socionom sedan 2008 och licensierad utbildare i Signs of Safety sedan januari 2023. Hannah utbildar och handleder socialarbetare i Signs of Safetys praktik i organisationer som implementerar Signs of Safety. Hannah har många års erfarenhet av både Signs of Safetys praktik och implementeringsteori.

hannah.lindahl@re-forma.se
Tfn 072-210 00 72