Fördjupningsutbildning i Säkerhetsplanering

20-24 januari 2025

Plats: Zoom

Utbildare: Linn van Bruggen och Hannah Lindahl

Kostnad per deltagare: 9250 kr ex moms 

Säkerhetsplanering enligt Signs of Safety är ett strukturerat arbetssätt att tillsammans med barn, föräldrar och deras nätverk åstadkomma de förändringar som krävs för att barnen i möjligaste mån ska kunna fortsätta att växa upp med sina föräldrar och sitt naturliga nätverk även när oron för barnen är stor. Under denna fem dagar långa säkerhetsplaneringsutbildning arbetar vi med deltagarnas egna ärenden. Några av de teman vi går igenom är:

  • Fördjupning i Signs of Safetys förhållningssätt
  • Genomgång av de olika stegen vid säkerhetsplanering
  • Nätverksarbete
  • Ord- och bildberättelser

Vår rekommendation är att du har gått grundutbildningen innan du deltar i fördjupningsutbildningen.

Anmäladig till utbildningen genom att fylla i namn på utbildningen, ditt eget namn, antal platser du vill ha och fakturaadress i kontaktformuläret nedan. Det går också bra att maila oss på kontakt@re-forma.se

Här finns mer information om vad som gäller vid bokningar.