Signs of Belonging

14-17 november 2024

Kl 9-16 online i Zoom med Nova Nilsdotter och Linn van Bruggen
Kostnad per deltagare: 7950 kr ex moms 

Denna fyra dagars utbildning vänder sig till dig som i din yrkesroll eller på ledningsnivå kommer i kontakt med placerade barn, deras föräldrar eller familjehem. Utbildningen ger en grundlig introduktion till Signs of Belonging och är fullt ut anpassad och fokuserad på vår familjehemsvård i en svensk kontext.

Signs of Belonging är en vidareutveckling av Signs of Safety med fokus på de placerade barnen och ungdomarna. Världen över, och framför allt i de länder som har utvecklade välfärdssystem, kan vi se samma trend av att socialtjänstens uppdrag och arbete med de placerade barnen blir allt kostsammare och alltmer byråkratiskt styrd. Några nedslående fakta är att:

  • Fler barn placeras, under längre tid och ofta med syskon åtskilda
  • Barn som tillhör minoritetsgrupper är ofta signifikant överrepresenterade bland de barn som placeras
  • Höga siffror för vårdsammanbrott, särskilt gällande tonåringar
  • Allt för många ungdomar som växer ur sin placering (när de är 18-21 år gamla) upplever sig isolerade från sin familj och ensamma i världen.

Signs of Belonging syftar till att direkt adressera de problemen genom att presentera ett fundamentalt paradigmskifte i hur socialtjänstens system, organisation och praktiker ser på och utför sitt uppdrag med de placerade barnen, deras familjer och alla som har någon naturlig koppling till dem.

Under denna fyra dagars utbildning kommer deltagarna att få fördjupad förståelse för vad Signs of Belonging är, hur principerna kan appliceras i det dagliga arbetet, konkreta verktyg för att leda arbetet tillsammans med barn, ungdomar, deras familjer, nätverk och familjehem, samt verktyg för att implementera arbetssättet i organisationen.

Anmäl dig till utbildningen genom att fylla i namn på utbildningen, ditt eget namn, antal platser du vill ha och fakturaadress i kontaktformuläret nedan. Det går också bra att maila oss på kontakt@re-forma.se

Här finns mer information om vad som gäller vid bokningar.