Implementering

Signs of Safety är skapat för att göra det möjligt för socialarbetare världen över att arbeta tillsammans med barn, föräldrar och deras nätverk med ett tydligt fokus på barnens framtida säkerhet och trygghet.

En lyckad implementering av Signs of Safety förändrar inte bara den enskilda socialarbetarens arbetssätt utan hela systemet. Det krävs ett ledarskap och en organisation som tillhandahåller möjligheter till eget lärande, tillräckligt stöd, som har förmåga att hantera risker och oro och som genomsyras av grunderna i förhållningssättet.

Många professionella inom socialtjänsten vittnar om att implementeringsarbete är svårt eftersom det inte alltid leder till de förändringar som önskas. Kommuner runt i Sverige har under flera år utbildat sin personal i Signs of Safety, men upplever att de behöver ”göra omtag” då personal slutar eller andra förändringar i organisationen gör att Signs of Safetys arbetssätt försvinner.

Under de senaste åren har Signs of Safetys implementeringsteori utvecklats och fördjupats i samarbete med barnskyddsorganisationer, praktiker och forskare från olika delar av världen.

Klicka här för att se en film om implementering. 

Vi på ReForma arbetar utifrån de kunskaperna. Det implementeringsstöd vi erbjuder leds av våra licensierade konsulter och utbildare Linn van Bruggen och Katarina Rey med stöd av våra licensierade utbildare Nova Nilsdotter och Hannah Lindahl. Just nu arbetar vi med flera kommuner där vi genom riktade aktiviteter under ca två och ett halvt år är med och stöttar i pågående implementeringsarbete. Kontakta oss gärna på kontakt@re-forma.se om du är intresserad av att implementera Signs of Safety i din organisation.

Du kan läsa mer om Signs of Safetys implementeringsarbete här

Signs of Safetys implementeringskarta hämtad från Signs of Safety Kunskapsbank