Information om hur vi hanterar dina uppgifter

GDPR

ReForma ansvarar för behandlingen av de personuppgifter du lämnar. Personuppgifterna som kan samlas in i samband med att du fyller i ett formulär på vår sida är namn, adress, mailadress, telefonnummer och fakturaadress. ReForma ansvarar för att all behandling av dina personuppgifter och information sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Dina uppgifter kommer främst att användas för att vi ska kunna komma i kontakt med dig gällande dina anmälningar och frågor samt för att kunna skicka erbjudanden och information via e-post. Detta kan du alltid avsäga dig i samband med utskick. All din information behandlas enligt GDPR och vi säljer eller för aldrig vidare någon information till obehörig part.

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för och aldrig mer än två år. Alla uppgifter lagras i enighet med GDPR. Du har rätt att få information om eller rätta de uppgifter som finns registrerade om dig. Du kan också begära att dina personuppgifter helt raderas. Vid eventuella frågor kontakta oss på ReForma på kontakt@re-forma.se.