Chefsutbildning i

Signs of Safety

Det här är en fördjupningsutbildning för chefer och arbetsledare med fokus på implementering och Signs of Safetys ledarskap.