Workshop för implementeringssamordnare

14 maj kl 9-16 med Hannah Lindahl i Zoom

Kostnad per deltagare: 2600 kr ex moms

Vi på ReForma träffar många organisationer som implementerar Signs of Safety och många vittnar om vikten av att ha en person som ansvarar för att hålla ihop och driva implementeringen tillsammans med ledningen, arbetsledare och medarbetare. Den här workshopen vänder sig till dig som har den rollen. Om du inte enbart arbetar med implementeringen av Signs of Safety kanske du också är verksamhetsutvecklare, kvalitetsledare, chef, arbetsledare eller har någon annan roll.

Under workshopen får du möjlighet att dela erfarenheter, inspiration och verktyg för att leda lärandet i din organisation. Vi varvar teori, övning och reflektion. Efter en kort påminnelse om vad Signs of Safety är och Signs of Safetys implementeringsteori delar vi positiva erfarenheter utifrån våra roller i grupprum. Därefter delar Hannah sina erfarenheter och lärdomar från sitt tidigare uppdrag som verksamhetsutvecklare och implementeringssamordnare i Värnamo kommun. Deltagarna får tillfälle att tillsammans reflektera kring vilka delar som brukar ingå i uppdraget som implementeringssamordnare, vilka utmaningar de möter och vilka strategier har vi för att hantera dessa utmaningar.

Därefter får du testa på att använda deltagande ärendegranskning som ett redskap för att stödja din enhet/grupp till att fördjupa och kvalitetssäkra kartläggningen och tillämpningen av Signs of Safetys förhållningssätt.

Vår rekommendation är att du har gått grundutbildningen innan du deltar i denna workshop.

Här finns mer information om vad som gäller vid bokningar.

Anmäla dig till workshopen genom att fylla i namn på workshopen, ditt eget namn, antal platser du vill ha och fakturaadress i kontaktformuläret nedan. Det går också bra att maila oss på kontakt@re-forma.se.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina kontaktuppgifter.