Ord- och bildberättelse

29 april 2024

Kl 9-16 online i Zoom med Nova Nilsdotter
Kostnad per deltagare: 2600 kr ex moms 

Utbildningen vänder sig till dig som jobbar med barn och unga inom eller på uppdrag av socialtjänsten. Du bör ha gått grundutbildning i Signs of Safety då denna kurs inte går igenom grunderna i modellen utan förutsätter vissa förkunskaper.

Utbildningen är en fördjupningsutbildning i att förstå och använda sig av ord- och bildberättelser. Ord- och bildberättelsen är vårt kraftfulla verktyg för att tillsammans med föräldrar ge barn och ungdomar en förklaring till vem som är orolig, vad de är oroliga för och vad som händer på grund av oron.

Utbildningen fokuserar på följande frågor:

  • Vad är en ord- och bildberättelse och vad är syftet?
  • Vilka är stegen för att skapa en ord- och bildberättelse?
  • Vilka frågor behöver vi ställa?
  • Hur kan vi skapa en ord- och bildberättelse tillsammans med föräldrar som inte håller med om socialtjänstens oro för barnet?
  • Vi skissar på en ord- och bildberättelse i någon av deltagarnas ärende. Fundera gärna på om du har ett barn du jobbar med som skulle behöva en ord- och bildberättelse.
  • Bedömning och utvärdering – hur vet vi att ord och bildberättelsen är tillräckligt bra?

Anmäla dig till utbildningen genom att fylla i namn på utbildningen, ditt eget namn, antal platser du vill ha och fakturaadress i kontaktformuläret nedan. Det går också bra att maila oss på kontakt@re-forma.se

Här finns mer information om vad som gäller vid bokningar.