Workshop med fokus på familjerätt

Datum/Tid
07/05/2021
09:00 - 12:00


När fler och fler kommuner implementerar Signs of Safety i hela organisationen inkluderas även familjerätten i implementeringsarbetet. Det har gjort att flera ställt sig frågan om det går att använda Sings of Safety inom familjerättens arbete och hur i så fall? Under detta workshoptillfälle kommer vi att fokusera på Signs of Safetys förhållningssätt och verktyg kopplat till arbete inom familjerätt. Vi kommer att:

  • Dela positiva erfarenheter av arbete med Signs of Safety inom familjerätt genom uppskattande intervju
  • Fördjupa oss i kartläggningen för att driva förändringsarbetet.
  • Välja ett tema att fördjupa oss i genom Signs of Safetys grupphandledningsprocess.

7 maj kl 9-12 med Nova Nilsdotter

Kostnad per deltagare: 1000 kr ex moms

Vår rekommendation är att du har gått grundutbildningen innan du deltar i denna workshop.

Boka

Bokningen är stängd för detta evenemang.