Implementera

Signs of Safety i din organisation

Välkommen till ReForma

ReFormas målgrupp är socialtjänster och andra aktörer som arbetar med barn och ungdomar där det finns oro för att de far illa. ReFormas vision är att med Signs of Safety som grund stödja organisationer, beslutsfattare och socialarbetare att anpassa sin praktik, så att arbetet genomförs i nära samarbete med barn, ungdomar, föräldrar och andra viktiga vuxna runt familjen. Här kan du läsa mer om vårt implementeringsstöd.