Chefsutbildning i implementering och ledarskap

Datum/Tid
14/04/2021 - 15/04/2021
Hela dagen


Det här är en fördjupningsutbildning för chefer och arbetsledare med fokus på implementering och Signs of Safetys ledarskap. För att de socialarbetare som dagligen träffar barn, föräldrar och deras nätverks ska lyckas i sin ambition att genom ett bra samarbete och lösningsfokuserat förhållningssätt skapa varaktiga förändringar för de mest utsatta barnen behövs mer än bara grundutbildning i Signs of Safety. Det krävs ett ledarskap och en organisation som tillhandahåller möjligheter till eget lärande, tillräckligt stöd och som har förmåga att hantera risker och oro. Ur kursens innehåll:

  • Vad krävs för en lyckad implementering av Signs of Safety?
  • Grunderna i Signs of Safetys ledarskap
  • Hur skapar vi en arbetsmiljö som främjar lärande och utveckling?
  • Hur skapar vi trygga organisationer?
  • Struktur för ärendegenomgångar

14-15 April leds av Linn van Bruggen
Kostnad per deltagare: 4250 kr ex moms

Här finns mer information om vad som gäller vid bokningar.

Boka

Bokningen är stängd för detta evenemang.